AUTOMECHANIKA SHANGHAI 2023

  Place: China(Shanghai)

  Date: Nov. 29-Dec. 2,2023