Automechanika Shanghai 2018

Place: Shanghai (China)
Date: Nov 28-Dec 1, 2018