Automechanika Shanghai 2017

Place: Shanghai (China)
Date: Nov 29-Dec 2, 2017